Zastavíme prejedanie rozpočtu

Zastavíme prejedanie rozpočtu

Porovnanie vývoja ekonomiky za posledných 10 rokov

Poskytovať kvalitné služby pre občanov je základnou úlohou samosprávy. Na tento účel mesto potrebuje financie, pričom jedným zo základných príjmových zložiek mestského rozpočtu je príjem z podielových daní občanov.  Časť získaných peňazí mesto  následne použije na bežné, teda prevádzkové  výdavky (aby veci fungovali ) a časť uvoľní  na kapitálové výdavky (na svoj rozvoj  a zveľadenie majetku vo forme investícií ). Porovnali sme ich vývoj za posledných 10 rokov.

Zdroj:  záverečné účty mesta, www.trnava.sk

Podľa priloženej tabuľky a grafu bola priemerná výška príjmov mesta z podielových daní v rokoch 2007 – 2014 na úrovni 14.185.161 EUR ročne. Naproti tomu v posledných troch rokoch mesto dostalo od štátu touto formou až 19.707.56  EUR priemerne za rok. Tento rozdiel je šokujúci, keď si uvedomíme, že súčasné vedenie mesta malo každoročne k dispozícii o  5,5 milióna EUR viac ako tomu bolo v dávnejších rokoch.


Dalo by sa predpokladať, že v dôsledku tohto javu mesto zrealizuje oveľa viac investičných projektov súvisiacich s rozvojom ciest, školstva, či humanizácie sídlisk. Opak je však pravdou.  Zo záverečných účtov mesta Trnava vyplýva, že priemerné investičné (kapitálové) výdavky za roky 2015 – 2017 boli len na úrovni  5.487.727 EUR, čo je žalostne málo.  Viete, aká bola priemerná výška investičných výdavkov  v rokoch 2007 – 2014 ? Paradoxne, napriek výrazne nižším príjmom vtedajšie vedenie dokázalo investovať do majetku mesta o 61 % viac a to priemerne až  8.853.822 EUR ročne! Určite si spomeniete na najvýznamnejšie z tedajších investícií, ako sú obnovená  pešia zóna, nový most pri Bernolákovej bráne, moderný priemyselný park  či zrekonštruované školy a škôlky.Zdroj:  záverečné účty mesta, www.trnava.sk

Na strane druhej sa treba pozrieť na to, ako enormne vzrástla  hodnota bežných výdavkov mesta.  Znie to až absurdne, ale z úrovne priemerne 33 489 114 EUR ročne sa vyšplhala na 41 933 865 EUR za rok.  Súčasné vedenie mesta spotrebúva o 25% viac výdavkov na svoj chod a prevádzku. Prejedáme si svoju budúcnosť.

Preto Trnava potrebuje zmenu.

Pripravil Rasťo Mráz spolu so svojim tímom