Členovia timu

Volebný obvod č. 6

Trnava – Modranka

#2 Ing. Branislav Sekera, PhD. (45 r.)

Volebný obvod: Trnava–Modranka Pracuje ako ekonóm. V rámci vedeckej činnosti externe pôsobí na MTF STU Trnava,  spolupracuje i s Massachusetts Institute of Technology v USA, pričom publikuje