Členovia timu

Volebný obvod č. 4

Trnava – Východ (Družba, Vozovka, Hlboká, Tehelná)

#6 Ing. Július Gajarský (59 r.)

Volebný obvod č. 4: Trnava–Východ (Družba, Hlboká, Vozovka) Pracuje ako špecialista jadrovej bezpečnosti, v rámci medzinárodných tímov expertov hodnotil a pomáhal zvyšovať bezpečnosť vo viac ako

#9 Ing. Peter Halada (37 r.)

Volebný obvod č. 4: Trnava–Východ (Družba, Hlboká, Vozovka) Pracuje ako projektový manažér. Priority: Považuje za potrebné zamerať sa na projekty podporujúce voľnočasové aktivity pre všetky

#21 Ing. Michal Krippel (33 r.)

Volebný obvod č. 4: Trnava–Východ (Družba, Hlboká, Vozovka) Pracuje ako analytik. V mladosti sa venoval dobrovoľníckej práci s mládežou. Je ženatý, má 1 dieťa. Priority: Chce sa

#23 RNDr. Ivan Matušek (58 r.)

Volebný obvod č. 4: Trnava–Východ (Družba, Hlboká, Vozovka) V súčasnosti pracuje vo firme EKOSUR. Odbornú profiláciu si doplnil certifikáciou z projektového riadenia, je držiteľom certifikátu IPMA B

#25 Jozef Mitošinka (44 r.)

Volebný obvod č. 4: Trnava–Východ (Družba, Hlboká, Vozovka) Pracuje v oblasti služieb, je aktívny člen farskej rady. V Trnave býva takmer celý život a chce, aby bola

#27 Mgr. Jozef Pikna (59 r.)

Volebný obvod č. 4: Trnava–Východ (Družba, Hlboká, Vozovka) Pracuje ako učiteľ vyše 20 rokov. Od mladosti sa venoval deťom a mládeži na rôznych podujatiach ako

#31 PhDr. Jaroslav Spodniak (30 r.)

Volebný obvod č. 4: Trnava–Východ (Družba, Hlboká, Vozovka) Je zdravotne postihnutý občan, ktorý sa snaží pomôcť každej dobrej veci verejnej. Jeho postihnutie mu nebráni v