Členovia timu

Volebný obvod č. 3

Trnava – Sever (Kopánka, Vodáreň, Hliny, Zátvor)

#1 Marek Domes (38 r.)

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň) Pracuje vo verejnej správe ako osobný vodič. Viac ako 23 rokov sa angažuje ako dobrovoľník u Saleziánov na

#11 MUDr. Branislav Kramár (45 r.)

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň) Pracuje ako chirurg. Od roku 2006 pôsobí ako poslanec MZ v Trnave a od roku 2017 ako poslanec

#15 RNDr. Želmíra Matušáková (43 r.)

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň) Pracuje ako  hygienička, odborná konzultantka v oblasti ochrany zdravia pri práci. Narodená v Trstenej, vydatá, matka 4 detí. Popri

#16 Mgr. Marek Mikulčík (42 r.)

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň) Pracuje ako  vedúci vývojového tímu v zaisťovni Swiss Re. Od mladosti sa aktívne zapájal do dobrovoľníckych akcií, člen

#25 Ing. Jozef Študenc (39 r.)

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň) Pracuje v automobilovom priemysle ako elektroinžinier. V mladosti sa ako dobrovoľník venoval záchrane zrúcaniny Katarínka a organizácií táborov pre deti

#26 MUDr. Daniela Tollarovičová (63 r.)

Volebný obvod č. 3: Trnava-Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň) Primárka nefrologického oddelenia, v súčasnosti vo Fresenius medical care – dialyzačné služby. Liečba pacienta je cieľavedomý a systematický proces.