Členovia timu

Volebný obvod č. 2

Trnava – Západ (Prednádražie, Špíglsál – časť)

#2 JUDr. Zuzana Bošnáková (32 r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Vyštudovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (TU), pôsobila na oddelení kontroly na Úrade práce a momentálne zodpovedá na TU

#9 Ing. Jozef Jakubčík (46 r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Inžinier ekológie a životného prostredia, pracuje ako líder manažmentu kvality v nadnárodnej spoločnosti, pričom zodpovedá za problematiku kvality v

#10 RNDr. Roman Jakubec (45r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Environmentálny manažér, v poslednom volebnom období 2014-18 člen Komisie vzdelávania a školstva a Výboru mestskej časti Trnava-Prednádražie. Aktívne sa

#12 Ing. Ján Jobb (55 r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Pracuje ako vedúci oddelenia životného prostredia v ZF Slovakia. Vo volebnom období 2006-10 pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva,

#18 Ing. Ľubomír Malček  (47 r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Pracuje  20 rokov ako finančný riaditeľ v strojárskych a chemických výrobných a obchodných firmách. V súčasnosti ako finančný riaditeľ nadnárodnej skupiny Envien.

#22 Ing. Jozef Pobiecký (49 r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Pracuje ako konateľ štátnej firmy.  Poslancom MZ je od roku 2006, pričom vo volebnom období 2006–2010 bol zároveň