Členovia timu

Volebný obvod č. 1

Trnava – Mesto (Staré mesto, Špíglsál – časť)

#5 MUDr. Jana Fridrichová (52 r.)

Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto (Staré mesto, Špíglsál) Všeobecná lekárka, poslankyňa MZ v Trnave už druhé volebné obdobie, členka Komisie sociálnej a zdravotnej a Riadiaceho

#18 Bc. Pavol Nižnánsky (35 r.)

Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto (Staré mesto, Špíglsál) Venuje sa podnikateľskej činnosti v oblasti obchodu. Pôsobí ako poslanec MZ, tiež ako člen komisií  kultúry, životného prostredia

#21 Ing. Robert Schmidt (62 r.)

Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto (Staré mesto, Špíglsál) Pracoval ako vedúci oddelenia plánu nákladov a kalkulácií. Od r.1991 podniká v oblasti obchodu a služieb. Je predsedom krajskej zložky

#23 Bc. Martin Sklenár (37 r.)

Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto (Staré mesto, Špíglsál) Vedúci distribúcie vody vodárenskej spoločnosti pre Trnavský a Piešťanský región, skúsený v oblasti organizácie a vzdelávania väčších tímov ľudí. Je

#24 MDDr. Martin Šimo (33 r.)

Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto (Staré mesto, Špíglsál) Zubný lekár, venoval sa spolupráci s materskými a základnými školami ohľadom prevencie pred zubným kazom, založil privátnu prax DentiSimo