#2 JUDr. Zuzana Bošnáková (32 r.)

#2 JUDr. Zuzana Bošnáková (32 r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč)

Vyštudovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (TU), pôsobila na oddelení kontroly na Úrade práce a momentálne zodpovedá na TU za verejné obstarávanie. Má skúsenosti aj v administrácii eurofondových projektov.

Priority: rozvoj občianskej vybavenosti v lokalite Kamenný mlyn, revitalizácia zelene napr. Parku J. Kráľa. Riešenie problematickej dopravnej situácie v meste vybudovaním cestného prepojenia Prednádražia s Bratislavskou cestou. Skvalitnenie služieb mesta v sociálnej oblasti, prioritne pre seniorov a sociálne slabšie skupiny občanov. Chce tiež podporiť rozvoj cestovného ruchu a obmedziť hazard.