Členovia timu

#5 MUDr. Jana Fridrichová (52 r.)

Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto (Staré mesto, Špíglsál) Všeobecná lekárka, poslankyňa MZ v Trnave už druhé volebné obdobie, členka Komisie sociálnej a zdravotnej a Riadiaceho

#18 Bc. Pavol Nižnánsky (35 r.)

Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto (Staré mesto, Špíglsál) Venuje sa podnikateľskej činnosti v oblasti obchodu. Pôsobí ako poslanec MZ, tiež ako člen komisií  kultúry, životného prostredia

#21 Ing. Robert Schmidt (62 r.)

Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto (Staré mesto, Špíglsál) Pracoval ako vedúci oddelenia plánu nákladov a kalkulácií. Od r.1991 podniká v oblasti obchodu a služieb. Je predsedom krajskej zložky

#23 Bc. Martin Sklenár (37 r.)

Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto (Staré mesto, Špíglsál) Vedúci distribúcie vody vodárenskej spoločnosti pre Trnavský a Piešťanský región, skúsený v oblasti organizácie a vzdelávania väčších tímov ľudí. Je

#24 MDDr. Martin Šimo (33 r.)

Volebný obvod č. 1: Trnava–Mesto (Staré mesto, Špíglsál) Zubný lekár, venoval sa spolupráci s materskými a základnými školami ohľadom prevencie pred zubným kazom, založil privátnu prax DentiSimo

#2 JUDr. Zuzana Bošnáková (32 r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Vyštudovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (TU), pôsobila na oddelení kontroly na Úrade práce a momentálne zodpovedá na TU

#9 Ing. Jozef Jakubčík (46 r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Inžinier ekológie a životného prostredia, pracuje ako líder manažmentu kvality v nadnárodnej spoločnosti, pričom zodpovedá za problematiku kvality v

#10 RNDr. Roman Jakubec (45r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Environmentálny manažér, v poslednom volebnom období 2014-18 člen Komisie vzdelávania a školstva a Výboru mestskej časti Trnava-Prednádražie. Aktívne sa

#12 Ing. Ján Jobb (55 r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Pracuje ako vedúci oddelenia životného prostredia v ZF Slovakia. Vo volebnom období 2006-10 pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva,

#18 Ing. Ľubomír Malček  (47 r.)

Volebný obvod č. 2: Trnava–Západ (Prednádražie, Kamenáč) Pracuje  20 rokov ako finančný riaditeľ v strojárskych a chemických výrobných a obchodných firmách. V súčasnosti ako finančný riaditeľ nadnárodnej skupiny Envien.