Nelichotivá personálna situácia na mestskom úrade

Nelichotivá personálna situácia na mestskom úrade

Po nástupe nového vedenia radnice sa začali diať personálne zmeny aj v zložení mestského úradu. Na tom by nemuselo byť nič čudné, keby… Ako vidno z priloženého grafu, počet zamestnancov nám v priebehu dvoch rokov narástol oproti roku 2014 o 22% (v roku 2015 zo 190 na 199 a o rok neskôr dokonca na počet 223 zamestnancov).  

 

Okrem toho, že na mestskom úrade bujnie administratíva, možno ešte zaujímavejší je pohľad na medziročnú fluktuáciu. V priebehu rokov 2016 – 2017 opustilo MsÚ 57 zamestnancov, ktorých nahradilo celkom 81 nových. Dá sa povedať, že sa tak vymenilo 30% pôvodného osadenstva úradu! A to žiaľ nie je ešte koniec, nakoľko sa zdá, že rovnako alarmujúca bude aj štatistika fluktuácie za rok 2018. Podľa informácii z mestského úradu od začiatku tohto roka jeho rady už opustili takmer ďalšie tri desiatky zamestnancov. Otázkou tak zostáva, prečo títo ľudia opúšťajú hrdú službu pre dobro nášho mesta.

Odpoveďou, s ktorou sa najčastejšie stretávame, je predovšetkým nespokojnosť s riadením úradu, chaotické a nesystematické riešenie operatívnych problémov, dokonca až šikana na niektorých odboroch. Tí, čo zostali, vám zrejme potvrdia, že tak nepríjemná a depresívna atmosféra, ako je na úrade v posledných troch rokoch, ešte nikdy nebola.

Poďme sa však pozrieť ešte na jeden zaujímavý parameter, a tým je priemerný počet pracovníkov pracujúcich na dohodu pre mesto. Zatiaľ čo v roku 2016 bol priemerný mesačný počet „dohodárov“ 32, v minulom roku nám tento počet vystúpil na viac ako dvojnásobok. Vedenie mesta tak v roku 2017 na dohodu zamestnávalo v priemere 79 ľudí mesačne. Zaujímavý trend, nemyslíte?

Nové vedenie mesta, ktoré vzíde z volieb, bude teda okrem zanedbaných ekonomických či dopravných problémov musieť riešiť aj tie personálne. Ak sa samozrejme ľudia rozhodnú pre zmenu. My si myslíme, že zmena je pre dobro nášho mesta potrebná, ba nevyhnutná. Preto sme pripravili alternatívu Naše mesTTo, s ktoru sa uchádzame o vašu dôveru.