Prečo nemáte v Trnave kde zaparkovať

Prečo nemáte v Trnave kde zaparkovať

Hľadáte po každom návrate z práce miesto na zaparkovanie, a nedarí sa? Ako každé väčšie mesto i Trnava zápasí s výraznými problémami so statickou dopravou. V zmysle Koncepcie rozvoja statickej dopravy chýba v meste Trnava min. 5196  parkovacích miest (viď Tab. 1) , ak uvažujeme o potrebe aspoň jedného parkoviska na každý byt v Trnave. Ak by sme však  brali do úvahy technickú normu platnú pre projektovanie parkovacích miest, chýba mestu Trnava v súčasnosti až šokujúcich 12 282 miest !

Stupeň automobilizácie sa na Slovensku každým rokom zvyšuje a súčasné vedenie mesta nevie na tento trend reagovať.  Za posledné 3 roky vybudovalo v priemere len 46 parkovacích miest ročne. Pritom už v rokoch 2003-2014 dokázalo vtedajšie vedenie mesta napriek výrazne nižším príjmom postaviť pre Trnavčanov viac ako štvornásobok parkovísk, v priemere 201 ročne (viď Tab. 2). Je to zarážajúca vizitka pre súčasné vedenie. A to aj vzhľadom k tomu, že príjem z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa už blíži k 1mil. eur ročne.

V našom tíme si uvedomujeme zlú situáciu v parkovaní, preto v našom programe aj venujeme riešeniam v tejto oblasti  značnú pozornosť.

Zdroj: Koncepcia rozvoja statickej dopravy v meste Trnava, 7/2016 Záverečné účty mesta, www.trnava.sk