Prečo kandidujem

Rozhodnúť sa kandidovať za primátora Trnavy pre mňa nebolo vôbec jednoduché. Keďže všetku moju verejnú angažovanosť sa snažím brať zodpovedne a poctivo a uvedomujem si, aké obmedzenia kandidatúra znamená pre môj osobný čas, pre rodinu a pre moju prácu. Po zrelom uvážení som sa napokon rozhodol kandidatúru prijať a to najmä z týchto dôvodov:

  • Ako súčasný poslanec mestského zastupiteľstva mám veľmi dobré informácie o potrebách mesta. Mrzí ma, že sa neriešia niektoré zásadné problémy, ktoré v blízkej budúcnosti začnú na Trnavu bolestne doliehať, na čo nedoplatíme iba my, ale aj naše deti. Chcem tieto problémy začať efektívne riešiť a to nie je možné bez kompetencie, ktorú má iba primátor.
  • Dlhodobo sa na mňa obracajú rôzni ľudia, ktorí so svojimi ťažkosťami nepochodili u súčasného vedenia. Niekedy ide o drobnosti, niekedy o vážne veci. Určite nechcem nikomu sľubovať modré z neba, ale čo ma mrzí je nekompetentný prístup a malá a niekedy žiadna vôľa sa týmito ťažkosťami ľudí zaoberať. Chcem to zmeniť a zlepšiť komunikáciu mesta pri stretávaní s Trnavčanmi najmä na osobných stretnutiach na úrovni „face to face“.
  • Chcem do mesta vrátiť zmysel pre zodpovednosť a kompetentnosť. Niektoré spôsoby a rozhodnutia súčasného vedenia sú absolútne nehodné krajského mesta. Za posledné roky sme neraz boli vystavení násilnému presadzovaniu riešení bez rešpektu k histórii a bez snahy o poctivú komunikáciu so všetkými zainteresovanými. Svojou kandidatúrou a ponukou kvalitných kandidátov na poslancov chcem vrátiť Trnave kompetenčnú prestíž, ktorú Trnavy vždy mala a verím, že bude mať aj v budúcnosti.
  • Môjmu rozhodnutiu kandidovať samozrejme napomohla aj široká podpora v rámci mojej materskej strany KDH. Niekoľko mesiacov sme aj v širšom kresťansko-demokratickom priestore v Trnave hľadali ideálneho kandidáta, ktorý by mohol byť nositeľom našej vízie. Napokon voľba padla na mňa a moju kandidatúru potvrdila aj celoslovenská Rada KDH. Veľmi si vážim podporu a dô veru kolegov a urobím všetko pre to, aby som ich nesklamal.
  • Napokon som sa rozhodol aj vďaka ľuďom, ktorí idú spolu so mnou kandidovať za poslancov. Spolu s nimi i ďalšími mojimi priateľmi a podporovateľmi tvoríme tím združený okolo občianskej iniciatívy Naše mesto. V tomto tíme cítim energiu a entuziazmus ponúknuť Trnavčanom tú najlepšiu alternatívu pre naše mesto.