Prečítajte si rozhovor s Rasťom Mrázom, kandidátom na primátora Trnavy

Prečítajte si rozhovor s Rasťom Mrázom, kandidátom na primátora Trnavy

Doprava je kľúč k zvýšeniu kvality života Trnavčanov

Rozhovor s Rasťom Mrázom, kandidátom na primátora Trnavy za koalíciu Naše mesTTo (KDH, Strana zelených Slovenska, SDKU-DS).

Odkiaľ pochádzate a kde ste prežili detstvo?

Narodil som sa v Trnave. Obdobie detstva som prežíval na Sídlisku Linčianska, kde som aj navštevoval základnú školu na Gorkého ulici. S bratrancom a ďalšími kamošmi sme tu zažívali svoje prvé dobrodružstvá. V trinástich rokoch sme sa presťahovali do rodinného domu, ktorý postavil otec na Spartakovskej ulici. Paradoxne ma to vtedy viacej lákalo späť na Tulipán, nakoľko som tu začal chodiť do mládežníckeho zboru a medzi miništrantov. Keď som mal 19 rokov, založil som Spoločenstvo Tulipánci, ktorého som sa stal prvým vedúcim. Na strednú som chodil na Gymnázium Jána Hollého, kde sme okupovali jednu lavicu s dnes už známym hercom Kamilom Mikulčíkom.

 Kto Vás v detstve a mladosti najviac ovplyvnil?

S úctou a rád si spomínam na moju triednu pani učiteľku Silviu Holečkovú, ktorá nás okrem vzdelávania viedla aj k láske k zborovému spevu. Z mladosti musím spomenúť saleziána don Emila Šafára či františkána Tadeáša Kráľa, ktorí pôsobili svojho času na Tulipáne a formovali ma na mojej ceste k animátorstvu. Potom to bolo množstvo rovesníkov a starších kamarátov, s ktorými sme robili najrôznejšie podujatia v rámci spoločenstva Tulipánci či v Rade mládeže Trnavského kraja.

“Myslím, že mám schopnosť motivovať a viesť iných ľudí…”

 Ako by ste sa sám jednoducho predstavil? Čo Vás charakterizuje?

Snažím sa pristupovať k veciam uvážlivo a zodpovedne. Myslím, že mám schopnosť motivovať a viesť iných ľudí a tiež sa im snažím načúvať. Z mojich horších vlastností by som spomenul, že mám niekedy sklon k puntičkárstvu a vorkoholizmu.

 Vyštudovali ste právo a teológiu. Zvláštna kombinácia. Prečo ste sa rozhodli pre tieto oblasti?

Na gymnáziu som sa uberal humanitným smerom a preto bolo štúdium práva pre mňa prirodzená voľba. Vnímal som v tom priestor pomoci ľuďom v ich najrôznejších životných situáciách. Skrátka som sa v tom videl. Teológiu som bral ako koníček. Študoval som ju po sobotách pre prehĺbenie a doplnenie mojich vedomostí z oblasti katolíckej viery a morálky. Tu som spoznal aj môjho kamaráta a kolegu z poslaneckých lavíc Jozefa Piknu. Môžem povedať, že práve vďaka nemu som dnes angažovaný v komunálnej politike.

 Medzi ľuďmi ste známy ako organizátor mnohých akcií a aktivít pre mládež a rodiny. Na ktoré z nich ste najviac hrdý?

Ťažká otázka, je ich dosť. Pri mojej činnosti v Rade mládeže som nadviazal úzky kontakt s našimi zahraničnými partnermi v Bavorsku a Rakúsku, ktorí nás inšpirovali k viacerým zaujímavým projektom, ako napr. Dobrovoľníci deťom, outdoorové lanové centrum, či Tri dni pre hrdinov. Osobitne hrdý som na projekt Noc kostolov, v rámci ktorého sme koordinovali niekoľko stoviek dobrovoľníkov z celého Slovenska. Potom sú tu ešte ďalšie festivaly, na ktorých spolupracujem dodnes ako Festival mladých rodín na Kopánke či obrovské herné podujatie Festhry Trnava v Mestskej športovej hale.

Dlhé roky sa tiež angažujete aj v mládežníckej politike a rôznych projektoch pre mládež. Prečo toľko pozornosti venujete tejto vekovej kategórii? 

V mladosti som mnoho dostal od starších a skúsenejších, čo formovalo môj život k tomu, aby som sa stal zodpovednejší vo vzťahu k práci, rodine i v službe verejnosti. Stále cítim, že mám čo vracať dnešným mladým, ktorí potrebujú pochopenie, priestor pre svoju realizáciu i ukotvenie pre svoje rozbúrene hladiny. A teraz to vnímam už  aj z pohľadu otca. Ešte intenzívnejšie si uvedomujem, že veci by sme mali robiť tak, aby neboli dobré len pre nás, pre našu generáciu dospelých, ale aby boli dobré aj pre tých, čo prídu po nás.

Čo pre Vás znamená rodina?

Napadajú mi rôzne klišé o rodine, ale to, že rodina je pre mňa všetkým, je skutočne tak. Je pre mňa miestom, kde môžem byť sám sebou, taký aký som, kde sa cítim v bezpečí. Túto skutočnosť som si osobitne uvedomil nedávno počas našej letnej dovolenky, keď mi náš najstarší syn zachránil život tým, že ma vyslobodil z príboja morských vĺn. Pričom on sám veľmi riskoval.

Mám šťastie, že som pred 15 rokmi založil rodinu s mojou manželkou Zuzkou, ktorá je nesmierne trpezlivá a tolerantná ku všetkým mojim aktivitám a s ktorou vychovávame naše 3 deti.

Rozprávate sa doma s manželkou o pracovných a politických veciach? Radíte sa s ňou?

Samozrejme sa doma rozprávame o práci aj o politike, spýtam sa jej na názor. Ale často sa snažím chrániť rodinu pred informáciami, ktoré sú trpké, ako napríklad nemilé komentáre na sociálnych sieťach a podobne.

 V akej oblasti pracujete?

Pracujem ako právnik a konzultant pre verejné obstarávanie.

 Ako sa Vám darí zladiť čas na prácu a rodinu?

Nakoľko máme všetci svoje povinnosti v priebehu školského roka je to niekedy dosť náročné. Snažím sa teda vynahradiť im to predovšetkým počas víkendov, prázdnin a dovoleniek, kedy chodíme na rôzne lyžovačky, raftingy, turistiku či výlety na bicykloch.

Poďme teraz k téme komunálnej politiky. Momentálne pôsobíte ako mestský poslanec. Ako vnímate uplynulé obdobie z tohto pohľadu?  

Teším sa, že sa nám podarilo presadiť vybudovanie nadštandardného detského ihriska a športoviska na Limbovej ulici v priestoroch pri Mama klube. Športoviská v areáli bývalej základnej školy ako aj rekonštrukcia Markovičovej ulice či lávky z Kozáckej ulice na Šípovú.

“Ako súčasný poslanec mestského zastupiteľstva mám veľmi dobré informácie o potrebách mesta.”

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora?

Zmysel pre zodpovednosť a motivácia mojich kolegov, ktorí ma podporujú. Ako súčasný poslanec mestského zastupiteľstva mám veľmi dobré informácie o potrebách mesta. Mrzí ma, že sa neriešia niektoré zásadné problémy, chcel by som to zmeniť.

 Čo považujete za najvážnejší problém mesta Trnava?

Dopravu. Už pri našich prvých stretnutiach s obyvateľmi mesta takmer jednohlasne rezonuje vypuklý a vlečúci sa problém s dopravou. A to jednak s preplnenými cestami ako aj s nemožnosťou zaparkovať vozidlo a to už takmer na všetkých sídliskách v meste. Veľkým problémom je tiež neefektívnosť súčasnej mestskej autobusovej dopravy, na ktoré sa sťažuje množstvo občanov. Ak by som to mal zhrnúť, bez vyriešenia problémov v doprave nie je možné zvýšiť kvalitu života Trnavčanov.

 A aké riešenia chcete v spomenutých oblastiach ponúknuť?

Riešením súčasného stavu je vybudovanie južného obchvatu Trnavy, ktorý by odľahčil dopravu v niektorých častiach mesta.  Čo sa týka parkovania, po dôkladnom zmapovaní situácie by som navrhol vybudovať niekoľko parkovacích domov a zaviesť efektívny rezidenčný systém. Plánujem zatraktívniť mestskú autobusovú dopravu ako hlavný nástroj alternatívnej dopravy v meste formou zlepšenia trasovania a zvýšenia frekvencie spojov. Podrobnejšie sa riešeniam v oblasti dopravy venujem v programe, ktorý je  dostupný na mojej stránke www.rastomraz.sk.

“Parlamentné členenie na koalíciu a opozíciu je tak dôsledkom tejto situácie, ktorú považujem za prudko neštandardnú a pre Trnavu škodlivú.”

 Ako sa Vám spolupracuje so súčasným vedením mesta?

Keď som vstupoval do komunálnej politiky, naivne som si myslel, že na úrovni mesta sa nebude „politikárčiť“. Myslel som si, že budeme všetci spoločne riešiť vecné témy  a  projekty, ktoré by pomohli k zlepšeniu života v našom meste. Bol som žiaľ nemilo prekvapený z odmietavého postoja na spoluprácu zo strany súčasného primátora, ktorý odmieta viesť zmysluplný dialóg so zvolenými zástupcami občanov a diskutovať o iných prioritách, ako sú jeho vlastné. Parlamentné členenie na koalíciu a opozíciu je tak dôsledkom tejto situácie, ktorú považujem za prudko neštandardnú a pre Trnavu škodlivú.

 Keby ste sa stali primátorom Trnavy, v čom by ste pokračovali a čo by ste robili inak?

Súčasnému primátorovi sa významným podielom podarilo spropagovať naše mesto a posilniť zdravý trnavský patriotizmus rôznymi modernými marketingovými nástrojmi. Toto považujem za dobrý krok a viem, že v minulosti sa vedenie mesta marketingovými záležitosťami zaoberalo iba okrajovo. Myslím však, že nám viaznu viaceré rozvojové a strategické projekty v oblasti dopravy a hospodárskeho rozvoja mesta, ako aj štandardný spôsob komunikácie a efektívne zabezpečovanie základných služieb zo strany mesta.

 Práca v odbornej oblasti i komunálnej politike môže byť isto vyčerpávajúca. Ako zvyknete oddychovať a relaxovať?

Najintenzívnejší relax zažívam pri lyžovaní alebo raftingu. Doma sa snažím oddychovať aktívne, tým že robím rôzne práce okolo domu, napríklad upratovaním dvora alebo pivnice, drobné rekonštrukcie a podobne. Oddych je pre mňa aj to,  keď si s deťmi pozrieme nejaký hodnotný film.

 Vaše životné motto?

Vzhľadom k tomu, že som veriaci, moje životné heslo je spojené s vierou: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a ostatné vám bude pridané.“ V praxi to pre mňa znamená, že vo všetkom čo robím sa snažím hľadať vyšší princíp. Nežiť iba náhodne zo dňa na deň, ale vytvárať a budovať vzťahy, ktoré vytrvajú.

 Ďakujem za rozhovor.

-tp-