Pomalé znižovanie dlhu mesta

Pomalé znižovanie dlhu mesta

Každý dobrý hospodár sa v časoch hojnosti snaží „naplniť sýpky“ a vrátiť to, čo si v čase neúrody musel požičať. Taktiež by v čase hojnosti rozšíril svoje hospodárstvo a prekvitalo by. O tom, ako hospodári súčasné vedenie mesta v časoch hojnosti, teda ako žalostne málo zhodnocuje mestský majetok v období enormného nárastu príjmov z podielových daní, sme písali v predchádzajúcich novinách. Len na pripomenutie: napriek výrazne nižším príjmom (v priemere o 5,5 mil. eur ročne) dokázalo vedenie mesta v rokoch 2007-2014 investovať do majetku mesta o 61 % viac ako súčasné vedenie.

Na mieste je teda otázka. Keď primátor Bročka nevie zhodnocovať mestský majetok, pýtame sa, či aspoň za tie nadštandardné príjmy z podielových daní vyrovnal všetky dlhy mesta. Na toto sa nám snažil odpovedať on sám vo svojom predvolebnom letáčiku, kde však skreslene uvádza, o koľko sa za  jeho vedenia podarilo znížiť dlh mesta, pričom vychádza z predpokladaných údajov budúceho záverečného účtu, ktorý bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať až v 4/2019!

Ak by bol prístup súčasného primátora k informovaniu občanov mesta seriózny, vychádzal by z údajov, ktoré sú aktuálne, a nie hypotetické a zároveň verejne dostupné a ľudia si ich vedia overiť. V takomto prípade zoberme do úvahy porovnanie znižovania dlhu mesta za jeho vedenia  v 2015-17 na jednej strane a 7 rokov skôr na strane druhej, ktoré je zrejmé z údajov uvedených v záverečných účtoch na webovej stránke mesta (viď tabuľka).

 

 

Za účelom spravodlivého porovnania sa pozrime napr. na 3 uzavreté roky súčasného vedenia 2015-17 a 3 posledné uzavreté roky predchádzajúceho vedenia 2012-14.  Výpočtom zistíme, že kým v prvom prípade sa dlh mesta znížil o 4 080 999 eur, tak v druhom dokonca až o 4 395 420 eur. Zdá sa, že obe vedenia znižovali dlh mesta kontinuálne približne rovnako, AVŠAK, čo je podstatné, že tento výsledok treba brať do úvahy v kontexte so sumou príjmov na podielových daniach, teda z peniazmi, ktoré mesto dostalo na svoju činnosť od štátu. Tá bola za roky 2015-17 až 59 122 680  eur, kým v rokoch 2012-14 len 44 725 665 eur.

 

 

Ak ste sa pozorne dočítali až k týmto riadkom, je Vám jasné, že za cca 15 mil. eur naviac sa skutočne dalo zadĺženie mesta znížiť podstatne výraznejšie a primátor Bročka sa svojím výsledkom naozaj nemôže chváliť.  Tento príspevok sme začali charakteristikou dobrého hospodára. Súčasný primátor si toto označenie nezaslúži.

P.S  Okrem toho, že Peter Bročka použil vo svojom letáku hypotetické údaje pre rok 2018, ktoré budú relevantné až po odsúhlasení záverečného účtu novým mestským zastupiteľstvom v roku 2019, nachádzajú sa v jeho grafe i technické a vecné chyby, nakoľko je v ňom použitá nesprávna výška dlhu z roku 2012 (má byť 22 mil. namiesto 19 mil.), na ľavej osi použil 2x sumu 22 000 000 eur, ako i zrezal polovicu grafu pod úrovňou 10 mil. eur, čo u ľudí môže vizuálne evokovať dojem, že mesto už takmer žiadne dlhy nemá.).