Mráz predstavil svoj volebný program

Mráz predstavil svoj volebný program

Kandidát na primátora Trnavy Rastislav Mráz predstavil svoj volebný program „Skutočné riešenia pre naše mesTTo“, ktorým sa bude uchádzať o dôveru občanov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Prioritami programu sú doprava, kvalita života občanov a rozvoj mesta. Chce ponúkať riešenia, ktoré budú mať pre Trnavu zásadný a dlhodobý prínos. Mráz predstavil aj základ svojho tímu kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.

Trnava, 28. 6. 2018 – V oblasti dopravy považuje Mráz za najdôležitejšie urýchlené vybudovanie južného obchvatu Trnavy a prípravu západného dopravného prepojenia mesta. Chce tiež preveriť možnosť dobudovania tzv. nultého a obchvatu mesta a odľahčenia dopravnej situácie na Dohnányho ulici. Popri dopravných úpravách ponúka program zmeny v mestskej autobusovej doprave, v ktorej chce zlepšiť trasovanie a zaviesť častejšiu frekvenciou spojov. V pilotnej prevádzke by dokonca mestská autobusová doprava mala byť pre Trnavčanov zadarmo.

„Čo sa týka parkovania, plánujeme s vybudovaním podzemných parkovacích domov na Halenárskej ulici a Na Hlinách. Taktiež zvážime možnosti vybudovania viacpodlažného parkingu na Spartakovskej, Starohájskej a Dohnányho ulici. O zavedení celoplošného spoplatnenia parkovania v meste rozhodnú po dôkladnej vysvetľovacej kampani obyvatelia mesta v miestnom referende,“ – povedal k téme parkovania Mráz.

Podľa Mráza je dôležité vrátiť sa k diskusii o hospodárskom rozvoja mesta, skvalitnení podnikateľského prostredia pre rozvoj pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, k hľadaniu nových atraktívnych investícií zo zahraničia ako aj k podpore rozvoja cestovného ruchu.

Program ďalej počíta so zavedením centrálneho objednávacieho systému v Mestskej poliklinike, zastrešením a rozvojom nových voľnočasových centier pre deti a mládež na každom sídlisku, s podporou vzniku nových materských centier, či vybudovaním bezpečných ohradených venčovísk pre psov.

Mráz plánuje aj viacero revitalizačných projektov na mestskej zeleni, a to predovšetkým revitalizáciou lesoparku Štrky, Ružového parku a mnohých ďalších. Starostlivosť o zeleň plánuje chce vykonávať s dôrazom na ochranu súčasných vzrastlých stromov, ktoré najviac prispievajú k zmierneniu negatívnych klimatických dopadov v meste

„K zlepšeniu fungovania mesta by malo prispieť aj zlepšenie fungovania mestského úradu. Chceme napríklad zabezpečiť prehľadné zverejňovanie informácií o verejných obstarávaniach a dôsledné dodržiavanie zákonných postupov pri mestských tendroch. Plánujem tiež pravidelné mesačné stretnutia primátora s obyvateľmi mesta s rotáciou po jednotlivých mestských častiach a online hodinku s primátorom,“ – uzavrel Mráz predstavovanie programu.

Okrem zásadných opatrení na zabezpečenie rozvoja mesta a zlepšenie kvality života Trnavčanov chce Mráz spolu s kandidátmi na poslancov pokračovať v drobnejších opatreniach v jednotlivých mestských častiach. Plánujú zintenzívniť svoju prítomnosť medzi občanmi a absolvovať v lete a na jeseň čo najviac osobných stretnutí, na ktorých chcú nielen predstavovať program, ale tiež  zbierať konkrétne podnety od občanov.

Mráz predstavil na dnešnej tlačovej konferencii aj základ svojho tímu kandidátov na poslancov. „Okrem členov Kresťansko-demokratického hnutia budú kandidovať aj ďalšie osobnosti bez straníckej príslušnosti, ktoré sa hlásia k zodpovednej komunálnej politike. Budú dokonca tvoriť väčšiu časť kandidátky. Do jesene by sme chceli uzavrieť všetkých 31 miest a verím, že dáme svojim programom a skladbou kandidujúcich osobností tú najlepšiu víziu pre naše krásne mesto,“ – uzavrel Mráz.

 

Vizitka Rastislava Mráza (40):

  • rodený Trnavčan, právnik, ženatý, otec troch detí
  • mestský poslanec, predseda poslaneckého klubu Naše mesto
  • poslanec Trnavského samosprávneho kraja, predseda poslaneckého klubu OĽaNO, SaS, KDH
  • dlhoročný angažovaný občiansky aktivista, najmä v oblasti podpory mládeže a rodín, je stále aktívny ako podpredseda Mestskej rady mládeže v Trnave, dobrovoľník Združenia pre podporu detí a mládež v Trnavskom kraji, člen Združenia Saleziánov spolupracovníkov, predseda občianskej iniciatívy Naše mesTTo
  • spoluautor a organizátor viacerých projektov zameraných na osobnostný rozvoj a voľný čas rodín a mládeže, napr. Dobrovoľníci deťom, Festhry Trnava, Festival mladých rodín, Noc kostolov (2011 -2012), Animátor roka, či Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a ďalšie
  • predseda okresného centra KDH
  • odborník v oblasti verejného obstarávania