Moje priority

Doprava

Doprava je najpálčivejší problém súčasnosti, ktorý najnegatívnejšie ovplyvňuje kvalitu života v meste. Navyše, za posledné roky sa tomuto radnica systematicky nevenovala a tak sa problém len prehlbuje a vyvoláva obavy. Riešením súčasného stavu je vybudovanie južného obchvatu, ktorý by odľahčil dopravu v meste a riešenie „úzkych miest“, ktoré spôsobujú pravidelné kolóny.

Parkovanie

Trnava ako jedno z mála krajských miest nezačalo s riešením parkovania na sídliskách, kde je situácia podobne zlá ako napríklad v Petržalke. Nevyhnutným prvým krokom je dôkladné zmapovanie situácie. Potom na jeho základe vybudovanie niekoľkých parkovacích domov a zavedenie efektívneho rezidenčného systému.

Pracovné miesta

Napriek tomu, že Trnava patrí k mestám s najnižšou nezamestnanosťou, množstvo ľudí nepracuje v tejto lokalite a za prácou musí dochádzať. Pritom mnohí by radšej volili prácu v Trnave a okolí, keby mali takúto možnosť. Platí to najmä o pozíciách s vyššou pridanou hodnotou. Tak ako bolo dôležité v minulosti pritiahnuť zahraničné výrobné firmy, dnes je dôležité vytvárať podmienky pre firmy, ktoré prinesú pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou.

Bezpečnosť

S ekonomickou migráciou z krajín EÚ i ďalších sú okrem ekonomických prínosov spojené aj zvýšené bezpečnostné riziká. Už dnes vieme predpokladať aká rôznorodá bude spoločnosť v Trnave o päť či desať rokov. A preto už dnes musíme myslieť na zabezpečenie všetkých potrebných preventívnych programov na sociálnu inklúziu a zabezpečenie potrebných ochranných opatrení.

Cestovný ruch

Trnava svojou výhodnou polohou neďaleko hlavného mesta krajiny má šancu poskytnúť turistom možnosť kultúrneho a športového vyžitia. Zlepšiť túto ponuku je opäť možné iba kooperáciou s miestnymi podnikateľmi, verejnoprospešnými združeniami, cirkvami a úradmi a organizáciami pôsobiacimi v regióne. V riadenej spolupráci je potom možné vytvoriť a realizovať koncepciu rozvoja pútnického, kongresového a eventového turizmu.