Moja vízia

Trnava má bohatú históriu a veľký potenciál na úspešnú budúcnosť. Mojou víziou je rovnomerne rozvinuté mesto vo všetkých kľúčových oblastiach s dôrazom na zabezpečenie vysokej kvality života Trnavčanov.

Vidím Trnavu ako mesto s vyváženým hospodárskym, kultúrnym a sociálnym rozmerom. Ako mesto, ktoré vytvára vhodné podmienky pre firmy dobrou infraštruktúrou a partnerskou komunikáciou. Ako mesto, ktoré žije bohatým spoločenským a kultúrnym životom v pestrej ponuke žánrov. Ako mesto, kde sa ľuďom dobre býva, pracuje a oddychuje.

Osobitne mi na srdci leží vyvážený hospodársky a spoločenský rozvoj mesta. Trnava je najpriemyselnejším mestom Slovenska, no má potenciál aj na tvorbu pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, aby nám obrovská časť populácie nemusela vyhľadávať pracovné príležitosti v Bratislave.

Silno vnímam zodpovednosť za budúce generácie. Vidím Trnavu ako mesto nielen pre nás, ale aj pre naše deti. Na to, aby sa v nej žilo dobre aj našim deťom o niekoľko rokov, musíme my, naša generácia, prijať zásadné a niekedy ťažké rozhodnutia, ktorých pozitívny vplyv sa ukáže v horizonte presahujúcom jedno či dve volebné obdobia. Mali by sme mať na to odvahu.

Súčasťou mojej vízie je kontinuálna spolupráca s odborníkmi a občanmi na identifikovaní potrieb mesta a ich riešení.