Kedy bolo vybudovaných najviac cyklotrás v Trnave? V roku 2013.

Kedy bolo vybudovaných najviac cyklotrás v Trnave? V roku 2013.

Súčasný primátor sa zvykne prezentovať ako veľký podporovateľ cyklistiky a ako sa mesto počas jeho vedenia zasadzuje za rozvoj siete cyklotrás. Tak sme sa bližšie pozreli na údaje o vybudovanej dĺžke cyklotrás v Trnave (viď Tab.).  Z nej vyplýva, že priemer vybudovanej dĺžky cyklotrás za predchádzajúce volebné obdobie 2011-2014 bol 1,3 km, zatiaľ čo súčasnému vedeniu sa podarilo vybudovať za posledné volebné obdobie 2015-2017 iba 1,13 km priemerne ročne. Rekordným rokom v budovaní cykloktrás v Trnave stále zostáva rok 2013. Namieste je otázka, kto teda reálne viac podporoval cyklistov v Trnave a kto o tom iba viac rozpráva?

 

Tab 1: Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km), Zdroj: záverečné účty mesta