Financovanie

Spôsob financovania volebnej kampane upravuje Zákon č. 181/2014 o volebnej kampani. Podrobnosti o financovaní kampane sú uvedené v §6 spomínaného zákona.

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom na funkciu primátora mesta

Evidencia výdavkov kampane