Informácia

Vo volebných novinách Mám rád naše mesTTo č.2 október 2018 sme na strane č.3 nedopatrením uviedli podporný citát a fotografiu pátra Michala Nižnanského, OSPPE. Uvedenie

Dozvedieť sa viac